Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
zich de oogen zouden kunnen bederven. Een rose schort
en muts met een verschillend gekleurde'^'halsdoek voltooit
dit geheel, waaruit de smaak der dalbewoners ten duide-
lijkste blijkt.
farbig S3g(. geforbt, colorieren, iüuminiercn unb anftrcidjen.
De begraafplaats.
( Vervolg.)
Moeielijk zal een teraardebestelling een' plechtiger' in-
druk kunnen maken dan op dit oogenblik dit eenvoudig
tooneel.2 Hier was 't inderdaad een zuster, aan welke door
broeders en zusters een laatst vaarwel werd toegeroepen ;
want wie zou die gelijk gekleede, somber zwarte schaar
voor iets anders gehouden hebben, dan voor leden van een
zelfde talrijk gezin, door liefde en eendracht verbonden tot
dat de dood hen kwam® scheiden. Hier was nog een laat-
ste vonk blijven'' sluimeren der zoo hooggeschatte broeder-
liefde, die des te meer uit de practijk verdwijnt, naarmate
de theorie ze meer op® den voorgrond stelt. Reeds in® de
afwezigheid van galatoiletten, die alleen voor bruiloften
of begrafenisplechtigheden uit de kast worden gehaald®,
van 't boemanachtige' koetsierscostuum en van de overige
liverijen van den dood lag® een ernst, waarbij al hetzwarte
laken en de witte strikken® onzer gecostumeerde optochten
in 't niet verdween. Die vrienden had, was er zeker van op
vriendenschouders naar'" het graf gedragen te worden. / In
hunne Zondagskleeding zouden zij komen, niet om achter
het lijk aan" te loopen, dat door gehuurde krachten wordt
vooruit'^gedragen, maar om zelve de laatste plichten ten
' erbaulid). ® in. ju (mit Sontraction
^ luftritt, (sccnc. " ^«öürhote"- bcS SIrtifete).
® nidjt übeifegcn ober' Shipret^t ahnlith. " tjn.
tam unb fte trennte. ® jeigeu. ' ^ Borau (mit Borge-
^ nic^t überfe^en aber ^ ©djleife. fcijtem ^)3erfön(.
sluimerde. ^ron).