Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
De begraafplaats.
(Vervolg^
Een zijweg voert dicht bij de kerk van de hoogte, waarop
Leksand gelegen is, naar den zandigen oever van het Sil-
jan-meer, waarop de boeren uit den omtrek in hunne
lange schuiten overkomen' om de godsdienstoefening bij
te wonen. Reeds vertoonen zich in de nevelachtige'^ verte
eenige donkere stippen , die over den effen waterspiegel
voortglijdend®, de verwachte roeibooten blijken te zijn,
waarin soms een tiental personen met nog eenige kinde-
ren bijeengepakt zitten. Het geklots* der riemen* en het
gedruisch der stemmen wordt duidelijker. De krachtige
armen der Dalkarlar maken den overtocht® kort en binnen
weinige oogenblikken zou 't mogelijk zijn de kleederdracht
der aankomenden te onderscheiden, indien alles zich niet
in een enkele, zwarte tint" oploste. De eerste boot wendt,
om recht op den oever te kunnen aanvareneen tweetal
krachtige slagen worden tot slot gedaan en de voorsteven
schiet zoover het zand op , dat de dames droogvoets® aan
wal kunnen stappen. De mannen zijn minder fijngevoelig®
en plassen'" met groote" onverschilligheid door het heldere
water henen. Een tweede boot volgt weldra de eerste en
binnen een tiental minuten is het strand en de opstijgende
weg met een dichte menigte bezet. Noch de vrouwen,
noch de mannen blijken allen dezelfde kleeding te dragen,
maar toch zijn de verschilpunten weinige en beheerscht
een zelfde, sombere grondtoon de geheele kleuren-harmonie.
Vooral'2 de mannen met hunne" lange zwarte jassen, die
' hcfiibetfahren. ® ïon, Üinte, " empfinblich.
niblig. bung. SSg(. ®inte plätfc^ern.
® gleiten. =Schveibflüffi9teit. " ®uperlatiü.
^ §luberfcf)(ag. ' foSfteuern. " ganj befonberê.
nicfit „3ug" fonbern ® ftartformiger @eni' Irtitel.
„Ueberfahrt." tio.
56