Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
hielden'** een grooten fakkeloptocht, die zich naar alle voor-
naamste deelen^® der badplaats begaf.
Ue toevloed*® van het water werd altijd sterker, hoe die-
per de schacht gemaakf*' werd, en thans is Teplitz weder
zeker van zijn voortdurend"** bestaan, van zijn aanhoudenden
roem en van zijn voornaamste middel^' van bestaan"*» door de
geneeskrachtige®" bron. Het water heeft denzelfden warmte-
graad en dezelfde bestanddeelen als vroeger. Teplitz, dat
tot nog toe door zijne uitstekende ligging tusschen het
noorden en het oosten tot bezoek van vorsten,kongressen,
het sluiten van vrede'^' tot het algemeene gebruik maken
van de badkuur®''^ diende, zal weder zijn vroeger bezoek®®
terug zien komen,®* ja, wellicht meer bezocht worden, daar
het dreigende verlies eerst recht de waarde van het voorhan-
dene middel van bestaan heeft doen®® kennen en berekenen.
Een aantal van kolengroeven echter schijnt voor het oogen-
blik verloren evenwel niet op den duur, zoo als de geologen
verzekeren. Men zal de doorgebroken®® bron door afdam-
ming en bemetseling®' kunnen meester worden, ofschoon
met groote kosten.
44 tjeronftalten. 40 =erroerb. 54 jurüd erhalten.
45 (Statt. 50 §eil= 55 lajfen.
46 äubrang. 51 Gomp. 56 einbre^en.
47 treiben. 52 Äurgebraud). 57 Sermauern.
48 6omp. gort= 53 Srequenj.
• De begraafplaats.
Geen zonnestraaltje* wekte^ den volgenden morgen tot
vroolijkheid® op. Het was een droefgeestige"* ochtend, een
van die dagen, welke meer in de lente dan in den iomer
voorkomen, wanneer het stille zwerk® weifelt tusschen een'
' feilt ©iminutiü ^ §eiterfett. ^ ©ettjölt.
33gl. aufroeden, oufer= ^ triibe.
roeden.
56