Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
aarde opdrijven, zoo zouden pompen het water^T^ opdrijven'^''
en TepUtz zoude weder rijkelijk met zijn geneeskrachtige
bron voorzien zijn. Haastig en met groote onrust'^® ging
men aan het werk. Reeds tot nu toe had de stedelijke
raad eiken dag openbare kennisgevingen over de verklaring^'
der geologen en de vooruitzichten®" laten bekend maken,®'
om den hopeloozen burger eenigzins gerust te stellen. Op
den 22 Febr. werd het eerste werk begonnen, onder leiding
van den bergingenieur Wolf voortgezet en met behulp van
eenige dynamiet-ontploffingen®'^ ging het werk snel. Hoe
dieper men kwam,®® des te warnier liet zich de steenaan-
voelen, eindelijk sloeg er een voclitige damp uit, ^^ ten laatste
vertoonde zich een spleet en daaronder ten minste het
doorzijpelend®® water.®® De bevelvoerende bergman nam een
langen stok, omwoelde hem met een doek en liet hem zoo
naar beneden zakken. Evenals®' een spons®'' zoog die doek
het water op®® en toen dit boven kwam, was het heet —
de warme bron was op den derden Maart gevonden. De
vroolijke boodschap werd onmiddelijk naar®® de boven-
wereld verzonden.®'
Met de snelheid des bliksems"*" verbreidde zij zich. De
bevolking had dag*' en nacht'' rusteloos in bange spanning
gewacht en de hoopgevende berichten koortsachtig ontvan-
gen. Mannen omhelsden elkander, grijsaards en jongelieden
stortten'*^ tranen van vreugde,^® knielden op den geliefden
geboortegrond en dankten God ! Gedurende de dagen van
den nood hadden voortdurende godsdienstoefeningen in alle
kerken en tempels plaats gevonden — thans was het oogen-
blik der dankzegging"*"* gekomen. De burgers der stad
27 ^ebegejt^aft bejor» gelangen. 30 beförbern.
28 34 ©eftein. 40 bdgartig.
SSeforgniß. 35 feudjt banipfen. 41 plural.
29 ïïuêfnge. 3C ®icter= 42 oergiegen.
.10 |)offnungen. 37 sponsachtig. 43 gompofit.
31 ergeren. 38 an. 44 1)antgotte«bienft.
.12 =fprengung.