Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
de bergwerkers zich in" aller ijl moesten redden. Het
hijschtoestel''^ vermocht een aantal aan het element te ont-
rukken, maar niet allen ; meer dan twintig verdronken er(o.)
Het ongeluk veroorzaakte' ® ontsteltenis; maar nog vermoedde
Te^jlitz niet de noodlottige gevolgen, die zijn gansche be-
staan bedreigden. Drie dager later'*, op den 13 Febr.
zakte'® het water in de oorspronkelijke bron'® en bleef
eindelijk geheel uit. Ontsteltenis maakte zich van alle be-
woners meester. De badplaats, die als zoodanig reeds in
de oorkonden''' der 12de eeuw genoemd wordt, zag reeds
haren volkomen ondergang te gemoet. Wanneer het warme
water'® niet terugkwam,'® scheen de gezamenlijke waarde
van bijna alle have'^" en goed'^" verloren. Een huis scheen een
onnoodig ding geworden te zijn en de spaarkas, waar bijna
al deze huizen hun geld hadden, werd dag en nacht be-
stormd'^' om terugbetalingen te verkrijgen, die in weinige
dagen een millioen bedroegen. Het ongeluk wekte de deel-
neming der geheele wereld op. Spoedig kwam er ook hulp van
den (o.) kant der weienschap. De Geologen onderzochten
den toestand'^'^ van den grond en gelijkluidend verklaarden
alle opgeroepen of van zelf verschenen vakmannen het
volgende: omdat de Dux-Osseger koolgroeven hooger liggen
en de spleten naar Teplitz loopen,'^® kon slechts èf een zekere
drukking zwakker geworden óf een der aangroeiende'^*
bronnen open® geslagen zijn ; dientengevolge moest men in
Teplitz naast de plaats der tegenwoordige bron openslaan,
het daarop liggende gesteente doorbreken en in een diepte
van nagenoeg 15—20 Meter zoude men de warme bron
wedervinden. Mocht, watwaarschijnlijk was,de eigene'^®
drukking'^® het water niet meer tot aan de oppervlakte der
" mit.
SlufjugSforb.
errcgen.
nathher.
fi(h feuten.
Urqueae.
" 2lb»er6ium.
ïh^rmafiDaffer.
einfteHen.
§a6e.
belngetn.
=bef^affent)eit.
t)ermebrenb.
25
mie.
2G
(Sigenbrucf.