Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
Dus zooveel als een bestraffing van zijn meester — merkte
mijn vriend droogjes op — die een schot kruid heeft ver-
spild. Dat is wel mogelijk — antwoordde de jonge man,
niet ongevoelig voor de kneep®" — maar zoo jaagt hij het
wild op vóór het onder®' schot^' is. Dat kan hem alleen
met de zweep worden afgeleerd.
Zijn metgezel mocht dit wel lijden, ofschoon hij er weinig
hoop op had. Men kan honden, het zij dan met de zweep of
met goede woorden — het laatste middel werkt het best —
heel wat leeren, maar niet alles. Hij zelf had een uitmuntend
»aangebrachten" (afgerichten) hond moeten wegdoen, omdat
het dier bang voor schieten bleekte zijn.®^
§icb. Slccufatiö. lucil " fi^
in ben ©^ug (mit „getrieben" Quêgc=
laffen luorben ift).
De groote' raini)' iii(o.) de(o.) bronnen^ te Teplitz.
Teplitz, een der beroemdste badplaatsen® van Boheme, in
een bekoorlijk dal tusschen het Erzgebergte en het boheemsche
middelgebergte gelegen, nam® in den laatsten tijd eenen*
hoogen rang in® niet alleen door de warme bronnen, maar
ook als industriestad , vooral door de in® grooten® getale®
in hare omgeving te® voorschijn® gekomen® bruinkolen bed-
den', die evenwel thans de schrikverwekkende groote ramp
veroorzaakten®.
In een bruinkolengroef in de nabijheid sloegen de berg-
lieden op den lo Febr. een bron open® en deze brak plot-
seling met zulk een geweld uit den wand, dat aan een
stoppen'" er van niet te denken was, maar dat integendeel
' Sataftrophc- ' behaupten. ' Sager.
^ JU einem 6omp. mit ^ fein. »
bem tjorlgen ju= ® talrijk. ® an.
fammenftellen. aufbccfen. »erlegen.
" Kurort.