Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
duin; vriendelijk klepte het torenklokje, en vroolijk toog
een breede schare naar'-^ 't bescheiden® kerkje van Egmond-
aan zee.
Aan 't hoofd van den stoet trad een forschgebouwde*
jongman met gebruind® gelaat, en naast' hem'' ging, met®
vasten® tred,® een jonge vrouw, die vertrouwelijk haar arm
in den zijnen liet rusten.
Dat is nu 'tjonge paar. — Jasper, de stoute varensgast
van de »Zeemeeuw," en Geertje de bloem van Egmond.
Ze® is mooi, niet waar ? En evenmin als 't u behoeft te
verwonderen, dat die kloeke'jongman, met zijn'" fonkelend
oog, de uitverkorene werd, zal het u bevreemden, dat hij een
mededinger had.
Juist daarom bevangt blijkbaar'' een gevoel van"^ teleur-
stelling de speelgenooten, nu'® zij aan den ingang van't be-
dehuis vruchteloos naar dien andere omzien.'*
Of brengen'® de oude'® dorpszeden dan niet meer meê'®,
dat hij zich op den dag der trouwplechtigheid in 't kerk-
portaal bevinde" om den bruigom zijn hand toe testeken
en der bruid een duinroos op de borst te hechten ten blijke
dat geen booze wrok hem 't harte verteert.'®
Goddank! daar is zijn moeder ten minste. Het oudje was
reeds vroeg ter kerk gestrompeld,'® zij had gebeden voor
haar jongen, die haar van ochtend heeft verlaten om in
dienst van den Engelschman te gaan. Die roos en die hand-
druk, — hij had er den moed niet toe; het offer viel hem
te zwaar. En of 't nu al geen kerel was, en of men hem
' gu (lucil eine ''^3erfon bie. '■'■ ^ergebracljt.
gemeint ift). " flinf, lebenêfrij^. cerlangen.
^ lüörtlid) überfeinen. fein ^offeffiü. " einfinben.
ftämmig. " offenbar. abje^rcn.
fonnengebräunt. Slrtifel (raeit Slb» loanten.
" fefter ©djritt (abo. ftractum folgt).
®cnit). " jeijt ba.
8 neben i^m t)er (35gl. '' 9icfleyi».
neben i^n l)in).