Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
0)5
het leder natuurlijk erg versleten,»' vaalzwart»' van kleur
maar bezaaid met bruine vlekken. Dit geeft ons de gelegen-
heid zijne lange, magere, voorovergebogen»» gestalte te
bewonderen, mitsgaders zijn geelachtig bleek, beenig'" gelaat
en kleine maar listige en hel flikkerende oogen. 's Mans
pantalon en vest waren van peper-®' en zoutkleur®' en zijn
uitgezakte jas van een vuilbruine kleur, wat ontegenzeg-
gelijk ook een schoon effect te weeg bracht. De man scheen
daarbij zindelijk®® op zijne wijze , want opstaande nam hij
een fleschje vlekkenwater, dat op een hinkend®"* tafeltje stond,
om te beproeven met den inhoud daarvan een inktvlekje
te verwijderen, dat zijn scherpziend oog op zijn vest ont-
dekt had.
Nadat hij dezen arbeid, naar den tevreden trek om zijne
dunne lippen te oordeelen, naar genoegen volbracht had,
ging hij naar een hoek in 't vertrek, drukte op een veer in
den muur en terstond sprong een deur open, die gelegen-
heid gaf tot de opmerking, dat men voorheen wat de dikte
der muren betrof, heel wat solieder bouwde dan in onze
veelgeprezen eeuw. In dien muur werd nu een zeer ruime,
hooge en diepe kast zichtbaar. En in die kast moest het
oog voorts wel vallen op een brandkist van tamelijk groote
afmetingen. De man haalde een sleutel uit zijn zak en
scheen®' willens®* die in de kist te steken, toen hij eenig
gedruisch meende te hooren en ijlings de deur van de kast
weder sloot. Daarop belde hij.
" abgenu^t. fnodjig. ®® retnlic^.
" >DörtI. überf. pfeffer= unb falj« njadefn.
" Born^crüber (Born= fnrbig. e§i(^icn,atón3ot(ecr.
über) gebogen 55gl. au« ben yfa^ten
gebeugt. gefadt.
liulrukkeii.
Lachend kuste een speelsch' lentezonnetje het blonde
' fdjaferljaft.