Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
de overtuiging bij den beschouwer op, dat bij die® bewo-
ners® zekerhjk alle gevoel voor het schoone moet zijn afgestor-
ven. Daar binnen heeft de verwaarloozing haar hoogste toppunt®
hare uiterste grenzen, zooals men het noemen wil, bereikt.
Gelukkig in zeker opzicht is het er zoo donker, dat men
slechts bij benadering'" kan opmaken, hoevele ponden stof
er wel van de bouwvallige waggelende meubelen zouden
kunnen vergaderd worden." Spinnewebben zou men er kun-
nen tellen bij dozijnen, indien de meesten zich niet om
dezelfdereden" aan het oog onttrokken. Zelfs de man-
nelijke bediende, die de op'® hare verroeste hengsels'''
knarsende's buitendeur voor den enkelen'" bezoeker met
moeite en met een (o.) nijdig gezicht ontsluit, is een vuil
en in hooge mate" bouwvallig persoontje en past dus vol-
komen bij'® het huis, waar hij, alleen bijgestaan'® door'»
een vuil en slordig dagmeisje, overigens alle functies waar-
neemt, die gewoonlijk aan vrouwelijke dienstboden worden
opgedragen. Hij is klein, ineengedrongen, hoog in de schou-
ders, met verschrompeld ^i» gelaat en verschrompelde, akelig
groote handen, daarbij versierd met een houten^' been,
zoodat de holle gang er van davert^^ als hij aan^^ komt
stappen.
In de achterkamer van deze vermakelijke^ woning, waar
men door kleine beslagen'"' ruitjes niet veel genieten kan
van den aan aardappelen en snijboonen rijken tuin, is de
heer en meester van al deze heerlijkheden gezeten. Of neen
op dit oogenblik staat hij juist op uit zijn lederen armstoel.
® 6et biefen Sctt)oh= '3 in. 20 runjelig.
nern. '' ïhüi-'angef. 21 ©leläfujj.
' Stufe. ïnarrcn, fnirfdjen. 22 brö^nen.
ungefähr. feiten. 23 heran.
" 5PerfonaIconftruc= @rnb. 24 ^art, ^erf. »on
tion :nit „ninn" äu. fdhreiten.
einleiten. " nur bag ein — i^m 25 gelungen.
0U« bemfelben an bie .^anb ge^t. 2G angelaufen.
©runbe.