Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
■een paar dagen van^^ weelde hadden genoten. Evenals de
eenvoud, heeft ook de weelde hare eischen. Hadbij't ver-
laten van de »Fijenoord" zelfs geen zwarte stoker'^* naar
ons omgezien, bij het vertrek uit Keizer's Hotel werden
wij door eenige beeren in zwarte rokken met beleefde bui-
gingen in het rijtuig geholpen, dat ons naar het South-
western Railwaystation bracht.
Zonder in het minst te kort^-"- te willen doen'® aan de
wetenschap dier geleerde mannen, die door hunne kennis
der inwendige deelen van 's menschen lichaam zijne meest
verscholen kwalen weten te raden, zoo mogen wij toch niet
voorbijzien, dat er ook nog mannen bestaan, die zonder
aanspraak'® op geleerdheid te maken,'® eene kennis van
den uitwendigen mensch bezitten, waardoor zij op den eer-
sten aanblik weten te ontdekken wat hij wenscht en wat
hij wil. Die mannen zijn de spoorweg-conducteurs.'^ —
Niet' ® zoodra'' waren wij op het woelige perron van de South-
western voor den gereedstaanden trein aangekomen, of'^'
een der conducteurs schoot'" uit het gedrang op ons toe,'®
€n zonder een woord te spreken, doch enkel bijna onmerk-
baar knipoogende, nam hij ons de kleine reiskoffers uit de
handen, drong zich voor®" ons uit®" naar het voorste ge-
deelte van den trein, opende eene coupé en zeide terwijl
wij instapten : »de beeren kunnen hier rooken, en zullen dus
recht comfortable zijn." Een drinkgeld gleed in de hand
van den gedienstigen man, die alvorens het portier®' te slui-
ten nog even de kaartjes knipte : »Zijn de beeren geassu-
reerd V" vroeg hij onder het knippen.®^ »Geassureerd, wat
meent gij ?" vroeg ik. »Ik meen of u niet even aan het
kleine loket,®® rechts van dat waar gij uwe plaatsgenomen
hebt, bij den agent der Levensverzekering-maatschappij een
" bes. ainjpruch ma^cti ooran (3).
" ttjenn. (ergeben). (Schlag.
" §ei^cr. " <S(haffner. ^^ ftempcln.
^^ fd)m£ilern (4). Äaum — niS. " ©falter,
tam — los.