Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
hoop tegen de kap der kajuit lag en in het donker niet
door hem gezien was. Het zeil raakte in eene golvende be-
weging, en eenig gebrom verraadde dat de veekooper er
onder lag. Ik kon mij" niet weerhouden" hem te doen
opmerken, dat hij toch op »dato dezes" nog zeeziek ge-
worden was, en wenschte hem goeden nacht. »Blijf gezond!"
zegende hij tot antwoord.
»Een vervelende oude heer, die kapitein," zeide mijn reis-
genoot toen wij in de kajuit zaten, »den geheelen dag heeft
hij juist vier woorden tot ons gesproken."
»Gij zijt nog jong, mijn vriend," antwoordde ik hem, »en leer
van mij, als'* ge''' op reis zijt'* met alles uw voordeel te
doen. Uit die vier woorden van den kapitein kunt gij meer
van het Engelsch volkskarakter leeren dan uit een geheel
boek; daardoor is het Engelsche volk krachtig en groot ge-
worden en regeert het met zijn koloniën en handel, buiten
Europa de halve wereld. Gij hebt zeker zijne vier woorden
onthouden ?"
»Jawel." Beef, beer, smoke, steam."
»Welnu,'" prent ze maar goed in uw geheugen, en als
later iemand u vraagt wat gij van Engeland weet, wees dan
dadelijk klaar met'^ uwe vier woorden op te zeggen, en de
grootste land- en volkenkenner zal tevreden over u zijn en
verklaren, dat gij met vrucht gereisd hebt."
's Anderendaags in" den'" vroegen'® morgen'^ stoomden
wij de Theems binnen" en bij aankomst te Londen reden®"
wij dadelijk naar Keizer's Hotel over Black-Friars-bridge.
'tIs daar goed, maar duur, en toen, na een paar dagen
verblijf, bij ons vertrek, ons de rekening werd voorgelegd,
belegden wij zonder morren®' de geheimzinnige cijfers met
onze gouden souvereigns, waarvoor wij toch in elk geval
" unterlagen. " unb mit 3mperat. ^^ SSgl. faf)ren unb
" nic^t überfegen. "" in ader ^rü^e. reiten.
bo4 hinauf. mucfcn.
iii
alfo.