Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
maal den ouden heer passeerende,® door dezen werden
staande gehouden."*
»Smoke," zeide hij, met den steel zijner pijp naar den
horizon wijzende, en ging door.®
»Yes," knikten wij en gingen door.
»Rook," herhaalde hij in 't voorbijgaan, toen we hem weer®
passeerden.
ïYes," knikten'' wij in 't voorbijgaan.
»Steamer," sprak de kapitein, toen wij den volgenden keer
dwars® van hem waren.
»Yes," zeiden wij weer^
»Stoomboot," zei de oude heer bij de toen volgende ont-
moeting, en waarlijk er® kwam® nog een woord bij®, »Ba-
tavier," zoodat wij uit hetgeen wij gehoord hadden, dachten
te moeten opmaken : »de rook van de stoomboot de Ba-
tavier."
De »Batavier" behoorde aan dezelfde maatschappij als
de »Fijenoord de eerste vertrok 's Zondags van Londen,
de tweede van Rotterdam, en het belangrijkste evenement
van de reis was voor den ouden heer het oogen blik, wan-
neer de beide stoombooten in zee elkander voorbijvoeren.
De weinige hierboven'" aangehaalde'" woorden waren de
eenige, die wij in ongeveer vier-en-twintig uren uit den mond
des kapiteins vernamen.
Wij wandelden het dek op en neer tot het pikdonker''
geworden was, en wenschten toen naar beneden in de ka-
juit te gaan om daar nog een glas ale te drinken. »Heila!
sakkerloot!" en ik greep mijn reisgenoot bij den kraag, die
dreigde voorover'» te'^ buitelen" over een zeil, dat op een
® Sorutierge^en an (3) gepasseerd waren, ® er je^c Ijinju.
„ï»Qffiercn" ift üülfë' ons naderde. '" obencitiert.
t^ümlid) für „fid^ SBgL loeitcrge^en unb " ftocEfinfter b. fin=
ereignen,,; burd^geljen. ftcr wie in cinem
^ u. " SOÏan übcrfege: " barauf. ©tod. (©efangni^).
toen de oude heer, ' bï)fuicïenb fagen. ' ^ topfüber ftiirjcn ober
nadat wij — bem ® gegenüber, quer über. ^jurjeln.