Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
waardeering eener goede aansluiting^® komt." Een tiental
uren wachtens is aldaar niets vreemds; het doel van zulk
een oponthoud te vatten®» is vrij wel onmogelijk. De reizi-
ger wint er ongetwijfeld niet bij, evenmin als de spoorweg-
onderneming, en de restaurant wordt van 's namiddags drie
tot 's nachts half twaalf uur toch gesloten. Men troost zich
dooris neertevallen op het achttal®" veldbedden, die in de
wachtkamer zijn geplaatst,®' maar van 's middags twee uur
tot 's nachts twaalf uur te kunnen slapen is niet aan iederen
sterveling gegund.
21nfc{)tu§. " oerfte^en. ouf einS ber o^t.
" gelongen. ^^ boburc^ ba§. '' ^infteHen.
Zinnen ter vertaling.
Wij reizen dezen zomer naar'Zwitserland. De bekoorlijke
dalen, de lietelijke alpenweide, de indrukwekkende ijsbergen,
de heerlijke vergezichten brengen® den mensch in eene
stemming, die hem aan de aarde ontrukt^ en slechts in
zoete droomen® doet leven.
Op alle balkons verschenen nieuwsgierige gezichten om
de halsbrekende® sprongen te aanschouwen, waarmede de
koordedansers op straat de kijkgrage'^ menigte vermaakten.
Uit alle paleizen was de nationale vlag uitgestoken® om den
landsheer te begroeten. De matrozen hadden de scheepsvlag
in top geheschen.® Deze smulpartij'" en dit drinkgelag wordt
gemeenschappelijk betaald. Deze student moest weer het
gelag" betalen. Alle begin is moeielijk, behalve'® het lom-
penzoeken.'® Grooter onbeschoften'* vlegel'* heb ik nog
nooit gezien. Hij zoekt die verroeste spijkers bij elkaar als-
in bie. ® ^otebredjerifd^. 11
reijen. ' f^ouluftig. 12
Berfcgen. ® auê^öngen. 13
entreiÊen. " giffen. 14
ïroumgebitbe. Sd^mouë.