Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
voeding te veel moeite besteed en dat hun nuttelooze
kennis ingepompt^® wordt.
üertoertben auf. ^^ eintrichtern. ^^ Sonjunctio.
unnüg.
Het midden Aan Zweden.
Het midden van Zweden, waarin de groote Wener- of
Wetter-meeren liggen, behoort tot de vriendelijkste en schoon-
ste deelen van dat land. Op een stillen zomermorgen over
die breede watervlakken stoomend of langs'de met dennen
begroeide oevers rijdend, brengen^ de uitgestrekte land-
schappen den beschouwer in een onbeschrijfelijk weldadige,
kalme stemming.^ Geen trotsche natuurtooneelen boeien en
ontzetten hier tegelijkertijd, geen Hollandsch kleurenspel uit
vocht® en damp geboren, voert hier de bebouwde* over-
heerschte natuur in de armen der vrije kunst terug. Wat
hier treft is de arcadische rust over meeren en bosschen
uitgespreid. De schaarsche bewoners verraden nauwelijks
hun bestaan» aan het vorsehend oog en het luisterend oor.
Lange wegen kan men doorrijden® zonder één' mensch of
één menschelijke woning te ontmoeten, om dan weer uitte-
rusten in een vriendelijk dorp met roode houten huisjes, waar
het leven zoo kalm voortkabbelt als ware de »struggle for
life" de wanstaltige'' hersenschim van een krankzinnig brein,
"Voor den kunsthefhebber levert® bovendien deze streek
menig belangwekkends op,® hetzij dan als schilderachtigen
bouwval, zooals de liefelijke ruïne van het klooster Alvastra,
tusschen het groen verborgen, het nieuwe leven', waarmee
de natuur het wegstervende® overwoekert, hetzij als trotsch
gedenkteeken van vroegere grootheid'" als de trotsche kerk
' entlang mit 2lccu=" cultiüieren. ® barbieten.
fatio. gyiftenj. ^ bahinfinfenbe.
' ftimmen. « jurücHegen. ftorfer ©enitio t)on
5)?ä|fe. ^ ungeftaltig. „ehemalige @rö§e."