Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
scherpi^ te voorschijn komen, de heerschappij van den huis-
heer zich dikwijls doet gevoelen.
Het leven der Bulgaren glijdt langzaam en regelmatig
voort en wordt over 't algemeen niet door gebeurtenissen
afgewisseld, die tot hartstochtelijkheid of ongeregelde levens-
wijze aanleiding kunnen geven.
De'® eene dag gaat gelijk de andere voorbij, en de eenige
afwisseling hangt'* af van de verschillende jaargetijden en
de hieruit voortvloeiende verschillende bezigheden. Ge-
lijk den loop des jaars, zoo kan men ook het leven der
Bulgaren bij'® een uurwerk vergelijken. Ook hierin is geen
afwisseling en door lengte van tijd wordt de mensch vol-
komen tot een machine, vooral wanneer het aan alle hoogere
ontwikkeling ontbreekt, wanneer zijn gezichtskring niet wijd
genoeg is, om hem in staat te stellen, ook aan andere voor-
werpen dan die van het dagelijksche leven zijne aandacht
te wijden. Zoo komt het dan ook, dat de Bulgaar in' ® ze-
keren'® zin""' zijn werk instinctmatig verricht; hij kan
het op geen andere manier dan op de gebruikelijke"
uitvoeren — de traagheid van zijn temperament komt'®
hierbij" en zoo komt het dan, dat in het geheele familie-
leven zich eene groote lijdelijkheid" uitspreekt.
De verhouding der echtgenooten tot elkander is, ik zal
niet zeggen koud, evenwel echter geene hartelijke, ofschoon
de plaats der vrouw bij de Bulgaren volstrekt niet zoo slecht
is. In andere streken wordt de vrouw als lastdier gebruikt;
hier heb ik iets dergelijks nooit gezien, toch kan de reden
misschien ook daar in liggen, dat men in dit land overvloed
van lastdieren heeft. Maar dat doet er niet toe.20 In allen
gevalle is het een feit, dat de vrouw slechts voor huishou-
delijk en gemakkelijk oogstwerk gebruikt wordt. De aan-
komende jeugd heeft niet te klagen, dat aan»' hunne op-
'2 f^roff. mit. '8 ba« Uebrige t^un.
nic^t überfeinen. geroiffermoBen. '^affit)itat.
bebingt werben. " alt^ergebrad^t. ^^ gteid^oiet.