Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
ll'
54
Het huiselijk leven der Bulgaren.
Het huiselijk' leven,' de grondslag van eiken staat, onder-
vindt bij beschrijvingen van de gebruiken eens volks niet
altijd de daaraan toekomende opmerkzaamheid,'^ en toch
zal men de meeste karaktertrekken, de meeste handelingen
tot gebruiken en begrippen, die in het huisgezin ontstaan
en vastwortelen, kunnen terugbrengen.
Van een aartsvaderlijke heerschappij® van den heer des
huizes in het huisgezin kan men eigenlijk niet spreken, om-
dat alle handelingen in de familie in zekeren zin zonder drijf-
veer* van buiten,® als volgens een natuurwet geschieden.
Eenen persoonlijken, de handelwijs der familieleden rege-
lenden wil bemerkt men nooit en men kan dagen lang in
een bulgaarsch huis wonen, zonder dat men weet, wie eigenlijk
de heer des huizes is. Ik moet hierbij opmerken, dat de
huisgezinnen in den regel zeer talrijk zijn. Niet slechts de
eigenlijke heer des huizes met zijn vrouw en meestal talrijke
kinderen woont in huis, maar wanneer deze laatste gehuwd
zijn, ook hunne familie, dikwijls ook andere® verwanten.
Dit geheele gezelschap leeft in de' nauwste vereeniging
samen, werkt aan dezelfde taak,® zonder dat men bemer-
ken kan, wie eigenlijk het geheel leidt. Nochtans ont-
staat er geene verwarring, en wat het wonderlijkste is,
ook geen twist, ten minste ik heb nooit gekijf en getwist®
opgemerkt. Dikwijls heb ik mij de vraag voorgelegd, hoe
het mogelijk zij, dat een zoo vredelievende toestand in de
huisgezinnen kan heerschen, terwijl bij ons niettegenstaande
het overal'" bemerkbare'' aanzien van het familiehoofd
zelfs bij kleine familie-oneenigheden, die somtijds heel
' bas Familienleben. 3Infto§. " §abev.
^ «ead^tung. ® fonftig. aÜenthatben.
® 9ïegiment. ' ni^t überfegen. " herooftveten.
® äußern. ® ^ßlurat.