Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
zou argwaan kunnen verraden. Dit hebben wij slechts nog
op te merken, dat deze waardige knecht somwijlen de voor-
zorg®' gebruikte,®' een lapje vilt vast te maken onder aan
zijn kunstbeen.
JU bcm SBorforgniajiregel greifcit.
Zinnen ter vertaling.
Naar ik hoop' zal het u niet te veel moeite zijn,^ goed
duitsch proza in uw moedertaal zorgvuldig te vertalen, om na
eenigen tijd deze vertaling weder in het duitsch terug te geven.
Daar, kijk eens in die krant. Daar staat P. in, hij is® getrouwd.
Hij heeft eene jonkvrouw* von R. getrouwd. Hoe lang is
zijn broer de ritmeester nu al getrouwd. In deze kamer is
geen eene ruit bevroren.® Ja, dat komt omdat dat luik®
openstaat. We zullen van avond maar geen portie ijs' ne-
men in de opera, ik bedank er ten minste voor, ik was
den laatsten keer zoo koud,® en vooral® aan de beenen-
We zouden juist gaan'" wandelen, toen de knecht ons de
treurige boodschap bracht, dat P. den 20 Oct. aan eene
langdurige'' hartkwaal'^ was overleden.'® Gewoonlijk maakt
gij op de teekenles" uwe teekeningen op de volgende wijze :
eerst de schets'^ met houtskool, dan trekt""' gij deze over
met zwartkrijt en naderhand werkt" gij het geheel op."
Hij kwam achter de streken'= en dwong" hen tot bekente-
nis. Naderhand liep'^" men met de boter langs de huizen^", als
men dan nog geen koopers vond, riep^'men ze voor 3 mark
rond,
mi(h fvor fo.
bcfonbcrê.
onvertaald.
" laiigiuierig.
^erjlcibcn.
erlcgen fein (mit
®atiB).
3ci^en[tunbc.
^offcntli^.
fi^h bie ÏRühe öev-
briejjcu laffcn.
hat.
geborene,
gefrieren.
Jute.
©efrorencê.
Umrip.
DJochrig.
antufc[)en.
e^Iidf).
abnöthigcn.
haufteren tragen.
auêbieten.