Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
trof,*® eenigzins ontsteld*® door het tot hem doorgedron-
gen*'^ rumoer aan de voordeur. De heer Blankert sloot de
kamerdeur zorgvuldig achter zich toe (o.) en zonder Buts
met een groet te verwaardigen , hield hij hem op kalmen,
waardigen toon zijn allergemeenst gedrag ten aanzien van
den armen Baij en zijn eigen achtenswaardigen vader voor
oogen.
De oude zondaar wreef, knipoogende*® en van ter zijde-
met zijne kleine listige oogjes zijn tegenstander beglurende,
terwijl deze sprak, de palmen*® zijner*® handen*® tegen
elkander.
— Heel®" aardig®" verzonnen, — sprak hij vervolgens, —
inderdaad niet onverdienstelijk; maar 't doet mij innig leed,
den zoon van wijlen mijn waardigen heer dus tegenover mij
te zien. Dat heb ik niet aan-"-' u verdiend, noch aan uw
vader, meneer! — Bij het uitbrengen®^ dezer laatste woor-
den nam de stem van Gilles Buts iets huilerigs aan, wat
gemoedelijkheid®® moest verbeelden.®*
— Weet gij, wat gij aan mijn vader en aan mij meer dan
dubbel verdiend hebt? viel nu de heer Blankert, doordien
toon ten hoogste verontwaardigd, uit. — Dat gij®® voor
iedereen wordt®® ten toon gesteld®® in al uw ellendige naakt-
heid, oude schurk.
Gilles Buts schrikte bij dien heftigen uitval en opstaan-
de®® liet hij de kamerschei weerklinken.
Zoo spoedig draaide Simon de kruk van de deur om,
dat het al den schijn had, dat deze waardige man zich al een
poos in onmiddelijke nabijheid van de deur had bevonden.
Natuurlijk om terstond bij de hand te zijn, als zijne dienst
werd verlangd. Een andere uitlegging van dit verschijnsel
treffen. gnr jn fdjön. fein foHte.
beftürjt (betreten) urn, beine S31ögcn anf--
oerroirrt. ^^ nidjt „ausbringen." becfen.
h^raufgebrungen. nid|t @cmlttl)lid)!cit unUcrtiirjter 9Ib=
inbem er bfinjelte. fonberu ©utljerjig» ücrbialfng.
56