Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
mp
51
zijn hart was verheugd : zijns vaders naam was gezuiverd
van den blaam" die er op drukte.^^ Nu nog even naar den
heer Rumler, om dezen den brief te toonen, en te vragen,
of er (o.) eenige grond bestond®' voor Buts' aantijgingen
rakende Baij. De heer Rumler moest zeggen,®'' dat hij voor-
heen nimmer iets ten nadeele van Baij had gehoord. Samen
gingen de heeren nog naar het dorp, waar de oude Baij had
gewoond. Wie van zijne tijdgenooten nog overig®® waren
hadden, daarover ondervraagd,®® niets ten nadeele van Baij
in te brengen, maar allen beklaagden nog de harde wijze,
waarop hij behandeld was en de gevolgen, die daaruit wa-
ren voortgevloeid.
Terstond daarop vertrok de heer Blankert naar de tegen-
woordige®'' verblijfplaats van den onrechtvaardigen ex-rent-
meester.
Toen de man met het houten been de deur op zijn
schellen ontsloot, bleek hij van zins,®® den bezoeker her-
kennende,®® de deur voor zijn neus weer dicht te gooien.
Doch de heer Blankert was hem te gauw geweest, en stond
reeds in den gang.^o
— Dien mij aan bij je heer! zei hij kortaf.
— Meneer is niet t'huis,^' meneer! zei de man.
— Voor mij moet meneer t'huis zijn. Dien mij aan 1 —
sprak de heer op'*^ krachtiger toon.
— Meneer is niet t'huis, — bracht de man op nieuw uit
en wilde, toen de bezoeker nochtans de gang verder in-
stapte, hem tegenhouden. Doch de heer Blankert schoof
hem met weinig moeite op zijde'*® en liep de gang door
op de achterkamer aan,^'' waar hij den heer des huizes aan-
©^mad). je^ig. 33gl. gegcn»ba.
laftcn. wartig. " in einem.
gebcn (donj. 3nip.) wilIenS. " auf bie ©eite.
cingefteljen. ^erfonalconftr. niit " loê.
" am ïebcn. „afó."
^erfonolconftruc» " §auêflur.
tion.