Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
woorden niet getwijfeld^ heb, hoe vreemd® mij bij het bekende
karakter van den heer Blankert de zaak ook voorkwam.
Later heb ik meer staaltjes^ van Buts' schraapzucht® en
inhumaniteit vernomen en toen® kwam mij deze zaak ook
verdacht voor. En nu herhaal ik mijn raad, zoek nog eens
goed en ik wensch u daarbij den besten uitslag toe (o).
De eer van de nagedachtenis'' uws vaders gaat ook mij ter®
harte.
Van Gouda, waar de heer Rumler resideerde, t'huis te-
ruggekeerd, begroef Blankert zich als 't ware onder de na-
gelaten papieren zijns vaders. Het was kort en goed een
rommel,® een door en door verwarde boel,'o maar Blankert
liet zich niet afschrikken. Met onuitputtelijk geduld zette
hij den arbeid voort; maar al snuffelende" in die oude pa-
perassen vond hij iets anders, dat hem verdacht voorkwam
namelijk een staat''-^ van ontvangsten, door den ouden heer
Blankert opgemaakt het jaar vóór zijn overlijden. Op dien
staat kwam de huur van een boerderij, die hij zelf thans
nog in bezit had, voor een ongelooflijk kleine som voor,
de'® grootte dier boerderij in aanmerking genomen,'® en
daarbij vond hij een schrijven van den rentmeester, waarin
deze den heer Blankert verzocht, er in'"* te bewilligen,'®
dat de pachter dit jaar zooveel minder betaalde, aangezien
hij een zeer ongelukkig jaar had gehad. Zulk een schrijven
van'® Buts was onbegrijpelijk, en Blankert schreef dan ook
onmiddelijk den boer een brief, waarin hij hem inlichting
dienaangaande verzocht. Deze kwam den volgenden dag in
persoon over, en gaf de verzekering, dat hij, zooals hij uit
^ 5ttetfdnanmit3(g3gï. ' Slnbenten. " ftö6ern.
glauben onniit4). » ju mit Strtifcf. Serjeidjni^.
^ fonberbar. " ber 2öuft (baê u ift fall« man .... in
^ SSemei«. lang). Setraat jog.
gifjigfeit. "' aEirrraorr(tiertuirr= barciu.
" ba (b. JU ber 3eit) ter .^aufen) %f.imüigen.
bemonftr. ^eitab» oevmirrt unb üer= beS.
»erb. morren.