Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
informeer, — zei de heer Blankert vervolgens, — maar
ik heb er een reden voor. Mag ik u die in 'tkort mee-
deelen ?
De heer Rumler knikte beleefd toestemmend,^^ tegelijk
hem toewuivende met zijn^^ blanke rechterhand.^^
En de heer Blankert vertelde hem de reden. De notaris
luisterde met veel aandacht.
Toen zijn bezoeker geëindigd had, zei de heer Rumler
gulweg:— Ik ben er (o.) met^* u, meneer Blankert, vol-
komen van overtuigd, dat wij hier met een boevenstreek
van Buts te doen hebben. Ik had ook de eer meneer uw
vader eenigzins ten minste te kennen. Maar hoe dat te be-
wijzen ? Zie nog eens goed na, zou ik u raden, of ge soms
brieven, op deze zaak betrekking hebbende, ^^ vinden kunt.
— Mijn hoop daarop is gering ; want mijn vader was in
financieel opzicht eenigzins nonchalant en had^® een onbe-
paald vertrouwen op^® Buts, — antwoordde Blankert. —
Maar ik zal zoeken, alles onderzoeken, en ik heb, dunkt me,
ai2T veel gewonnen tot rechtvaardiging van mijn vader. Hij
heeft dan toch niet in troebel water gevischt; Buts heeft het
voordeel aan zich gehouden. Maar hoe gemeen, uit te
strooien dat mijn vader de boerderij had gekocht,
fid) crfunbtgen. ^^ grabauê. feljen in.
^^ mie.
einfdjlcigig.
beja^cnb.
" bie 9ïcd)te.
" bereitê.
" iDÖrtH(^.
Het bezoek bij een schelm.
{Vervolg).
Buts heeft mij ook in vertrouwen verteld, dat hij eigen-
lijk maar de tusschenpersoon was. Het was zoo geschikt
om opspraak te vermijden.' Intusschen heeft hij wel gezorgd,
dat uw vader toch in opspraak kwam, zooals u nu zelf hebt
ervaren. En, dat moet ik zeggen, hij wist de zaak zoo voor
te dragen, dat ik geruimen tijd aan de waarheid van zijne
' urn JU oermeiben, ba^ fic^ bic ?eute barüber auf^ieftcn.