Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
45
Aan het station.
Dof, op' onrustbarende'wijze'toenemend gedruisch vulde-
de wijde stationshal, een dikke, de long prikkelende^ rook-
wolk', wien de scherpe wind van den natkouden herfstavond
het vrije opstijgen* verhinderde, liet zich van het zeer®
groote® glazen dak® weer nederwaarts zinken, omhulde'' als
met een sluier'' de slanke ijzeren stangen,® de kapiteelen
der pilaren, en altijd dieper drukkend, ten laatste ook de
gaslantaarns, zoodat hunne vlambundels nog slechts mat en
als door eenen nevelkring® omgeven in de toenemende duis-
ternis® licht verspreidden. Dreigend en zwaar rollend schoof®
het zwarte monster met zijn" gloeiende® oogen® tot aan
de voormuur, die het scheen te willen doorstooten, tenzij het
zich vooraf nog niet beter bedacht. Eindelijk echter hield
het toch stilen stonduit te blazen.'^
In hetzelfde oogenblik bijna vlogen reeds de deuren der
wagons open ; vol ongeduld rekten'* handen en hoofden
door de naar beneden'® gelaten vensters naar buiten. Pak-
kers, die reeds langs'® den binnenrijdenden trein, als'^
ijverige" concurenten,"' heengeloopen hadden, drongen
naar'® de loopplank en reikten'® naar de pakken en bil-
jetten. Bij hen sloten zich diegenen aan, die een der
aankomenden verwachten en de onderzoekende ^^ blikken
haastig vah coupé tot coupé heten gaan. Eensklaps ver-
nam^2 men geweldig veel menschenstemmen, die zich alle
tegelijkertijd en bijna met hetzelfde doel lieten hooren en
unheimlich.
faüenb auf.
vertaal „rooklaag'
Sïbjug.
mächtig.
Sompofitum.
oerhülicn.
©cftänge.
§of.
9
10
11
12
13
14
2)un{elheit.
ft^ h^'-'flnffh'cben.
Irtitet
an.
Bcrfchnaufcn.
fi(h ftretfen.
' hci-'f^ en niet her=
unter,
neben.
coneurenjeifrig.
'8 an.
19
20
langen.
muftcrnb.
gleiten.
„laut merben non,"
mit einleitenbem
Subject. „e8"