Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
brachte vverk^^^, een engelsch-egyptische (resp. turksche) vlag
op den top der zuil geheschen" werd, toen brak de rond-
om^' verzamelde menigte in een (o) levendig hoerageroep
uit, eerst voor de koningin, daarna voor den khedive en
ten slotte voor den edelen Professor der huidziekten, den
edelen Erasmus Wilson, die er over lo.ooo £ aan ten
koste gelegd»« had , om de obelisk van het Nijlstrand naar
den oever der Theems te verplaatsen.
In het uitgeholde voetstuk^" werden eene menigte zaken
begraven , die lateren geschiedvorschers hun werk gemak-
kelijk zullen maken, wanneer eenmaal Londen in puinhoo-
pen^« mocht verzinken , zooals Ninive en Babyion en weet-
gierige reizigers in zijne puinhoopen mochten woelen, om
opheldering te verkrijgen over datgene , wat het tegenwoor-
dige geslacht gedaan en uitgeoefend heeft. Daarom werden
dus in het voetstuk de volgende voorwerpen nedergelaten :
eene verzameling der tegenwoordig in omloop'' zijnde^' en-
gelsche munten benevens een nieuwgemunt indisch Rupien-
stuk ; een klein model in ijzer van de obelisk zelve, hetwelk
in zijn binnenste een engelsche vertaling der opschriften van
het origineel bevat®» ; een exemjjlaar van het tijdschrift
»Engineer" met beschrijvingen en houtsneefiguren; een exem-
plaar van alle groote londensche couranten van den vorigen
dag; een normaal gewicht^® van een pond®^ en een maat^ ®
van een voet'®, bijbels in de Engelsche en Fransche taal,
het boek Genesis in de Arabische en Hebreeuwsche taal;
een boek, hetwelk het i6de vers uit het derde hoofdstuk
van het Evangelie van Johannes in 215 talen gedrukt bevat;
een kaart van Londen in 24 bladen op de schaal®» van zes
duim voor de engelsche mijl; meerdere kleine voorwerpen
en stukken®^ speelgoed® = , zoo als zij heden ten dage ge-
SSolbringcnS.
rittgê^erum.
'' fid) toften laffcn.
^^ ©ocEcl.
®d)utt.
tanbcgüblid).
" bergen.
(Sompofit.
int aWaBftab.
Spietjeug(Plural).