Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
ablegen, zijn goed uitdoen (over- (ungern, naar iets kijken, om
kleed). het gaarne te hebben,
^ufteden, toesteken (d. i. in
stilte geven).
De Kleopatrazuil.
Sedert half September 1878 staat de als naald van Kle-
opatra bekende gast uit Egypte rechtop' aan den nieuwen
kaai der Theems® ongeveer halverwege tusschen de Water-
loo- en Hungerfordbrug. Verscheidene eeuwen had hij zich,
tegen zijn bestemming in, met eene waterpasse® ligging
moeten vergenoegen. Ik zelf zag hem nog in zulk een on-
waardige positie voor drie jaren aan den oever van de
haven van Alexandria half begraven in het zand. Nu staat
hij weer eens loodrecht, en het is te hopen", dat hij zich
behagelijk voelt in zijn nieuwe stelling, niet in aanmerking
genomen, dat hij, nu hij zijn vaderland ontrukt is, in plaats
van op palmen, oranjeappels, woestijnzand en kameelen ne-
der te blikken, zich voortaan® met de omgeving van vigilante-
paarden, fabriekschoorsteenen,® spoortreinen en pennystoom-
booten zal moeten vergenoegen. Stonehenge met zijn drui-
dische steenblokken was voor Engeland tot nu toe de bodem
zijner oudste steenen'' gedenkteekenen.''' Maar wat eerwaar-
digheid van leeftijd betreft, kunnen de aldaar® liggende®
geheimzinnige kringen van ongehouwen'^ , reusachtige stee-
nen''' zich toch nooit® aan de zijde der Egyptische obelisken
scharen. De onlangs in Londen opgerichte, is afkomstig,
zoo als zijne opschriften getuigen, uit de dagen van Fhothme
den Grooten, die'" den zoon des zonnegods genoemd werd.
In het jaar 23 v. Chr., derhalve voor ongeveer 1900 jaren,
moest hij, met zijn tweelingbroeder, die nog heden ten
' aufre^t. ® ^infort. ^ nimmerntcljr.
' (Sompoftt. ®ampff(H(ot. '» ber bo.
* roagerec^t. ' (Sompofit.
^offentlic^. ' bortig.