Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
zelfde als morgen, hetzelide als overmorgen. Waarom zou
hij iets anders bestellen? Die restaurant schoteljes gelijken^»
alle op elkander'8 ; een beetje vettigheid met een'raadsel-
achtigen »haut-gout." Wat kan 't den kleinen man ook sche-
len" als men er maar van leven kan! — Niet altijd had
hij zoo gedacht; dikwijls had hij van een heerlijk, glansrijk
leven gedroomd! Zijn eerste, kinderlijk ideaal was geweest®"
koetsier te zijn en twee prachtige Arabische schimmels door
Göteborgs straten heen te sturen tot verbazing van de geheele
stad. Die droom had plaats gemaakt voor een' niet minder
trotschen, doch meer liefelijken, toen hij zich voorstelde als
moedig ridder de eene of andere" betooverde'^ of onge-
lukkige prinses te zullen bevrijden. Het duurde evenwel niet
lang^-'' of het heroïsch element verdween geheel en al, en
de moedige ridder ging®* op®* in®* den jongeling, die onder
de lindeboomen bij het bleeke schijnsel der maan de uit-
verkorene aan zijn®® hart hoopte te drukken. Maar de maan
kwam op en de maan ging onder, zonder dat de uitverko-
rene verscheen. Toen®® kwam de laatste der droomen. De
jongeling was man geworden, had geleefd, had gewerk t
Zijn verlangen was nu®'^ rust, was vriendschap, was huiselijk
geluk. Eene lieve vrouw aan zijn zijde te zien, en heve
kinderen om zich heen, zie, dat zou hem nieuwe jeugd,
nieuwen levenslust geven. Hij had zijn inkomen eens nage-
rekend, en zoo zuinig®® mogelijk de kosten van een huis-
houden er tegenover gesteld, hij had het zekere®® opgeteld
en het,mogelijke begroot*", gewikt en gewogen, maar toen de
cijfers zwart op wit naast elkander stonden .... toen was de
laatste droom van den kleinen, mageren man uitgedroomd.
fe^en cinanbcr gung^at „eine" nie SDa.
ti^. ben ïïrtifet. äSonad^ er fic^ nun=
fi^ tümmern urn. öenounfdjen. me^r feinte mar.
3n ber 3ugenb iiaU " ^JJad) nidjt gar lan= mäßig,
te er fid) geträumt, ger gemiffe.
" eine ober bic an= luarb jum. umgef^tagen.
bere. Ün biefer gii-- Strtifel.