Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
^utragen, aanbrengen, refl. gebeuren. ^uti-'ögei-V aanbrenger;
juträgfich, nuttig, voordeelig.
entgegentragen, toedragen (?tcf)tung, SteBe).
augtragen (ergens) uitdragen, rondbrengen (oon 33riefen, ber
Briefträger) wereldkundig maken, ophouden met dragen
Bon SCßunben; beslissen, Huêtrag, beslissing, ^um ?Iuëtrag brin»
gen. „De uitdrager" hfißt ber „ïröbler."
betragen, bedragen, reflex, zich gedragen, Setrag, bedrag, Se=
tragen, gedrag.
Het hotelkamertje.
Er werd dien avond overal vroegtijdig lichte opgestoken,
en naar binnen ziende^ in de groote huizen kon men menig
gezellig tooneel begluren.® Voor den buitenstaande* is® er»
altijd iets bijzonder aangenaams en vriendelijks in die hui-
selijke familietafereelen. Misschien ligt de bekoring wel daarhi,
dat hij de kleine hatelijkheden en jaloerschheden'' daarbin-
nen niet kent en niet hoort, terwijl® hij den demon der
verveling, die als ongenoode gast zoo menig gezelschap met
zijn tegenwoordigheid vereert, evenmin van buiten" waar-
neemt. Voor hem die vreemdeling is, en het gemis'" aan
een' huiselijken kring meer dan ooit en meer dan iemand
gevoelt," voor hem heeft zulk een rustig tafereel eene nog
grootere bekoorlijkheid. Hij kan ook rusten, als hij lang
heeft rondgeloopen, zelfs in groote zalen neerzitten en op
zijn wenken bediend worden ; maar elk oogenblik van rust
moet betaald worden, en zulk rustenis vermoeiend."
Middelerwijl begint het zwerk'met het menschdom sa-
mentespannen en gunt hem zelfs het recht niet van vrij
nedertezitten op de publieke banken in de wandelplaats, het
' bie Sampe anjünben. liegt.
^ -Perfonolconftrucä " onvertaald,
tion.
befpä^en.
4
ber brausen fle^t.
' Siferfüdjteleien.
' unb.
" non au§en h^r.
'O a«angel.
" einpfinben.
Subftantio.
IJraf. 3nb.
'' bas Oeroölfe.