Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
omgegespten'® gordel daaraan, dat hij lichaam en ziel rein
bewaren en de zwelgerij verachten en berispen zoude. De
sporen leerden hem, dat, even zooals hij wilde, dat zijn paard
er door aangedreven, goed zou loopen, ook hij steeds ijverig
zoude zijn, in het dienen van God zijn geheele leven lang.
Het tweesnijdige zwaard, waarmede de knaap dan omgord
werd, zoude hem ertoe dienen, zich tegen vijandigen aanval
te verzekeren en den arme tegen de verdrukkingder rijken,
den zwakke tegen de mishandelingen van den sterke te be-
schermen. Een witte muts werd hem opgezet en zoo rein
en vlekkeloos als deze was, zoo zoude ook hij voor den dag
des oordeels'®, om zich het paradijs te verwerven, zijne ziel
rein maken van de zonden en dwaasheden, die hij begaan
had. Ten laatste kreeg hij een zwaardslag op den nek ter
herinnering aan dengene, die hem in den ridderstand opge-
nomen had. Daarop werden hem vier dingen ter nakoming'®
gedurende zijn geheele leven voorgeschreven: ten eerste"
mocht hij aan geen valsch gericht deelnemen, en elke plaats
waar verraad gepleegd^' werd, moest hij onmiddelijk ver-
laten , indien hij het ten minste niet kon verhinderen; ten
tweede mocht hij vrouwen en jonkvrouwen zijn raad en zijne
hulp niet weigeren, integendeel®^ hen, wanneer zij hem
noodig hadden, met alle kracht bijstaan; ten derde zoude
hij eiken Vrijdag ter herinnering daaraan, dat Jezus Christus
ter verlossing der rnenschheid met de lans doorstoken werd
en hem, die dit deed, vergaf,®' vasten; eindelijk eiken dag
de mis hooren, en op de tafel Gods eene gift neerleggen.®*
Een lange (compar.) voorbereiding, een leertijd ging aan
het opnemen'® in den ridderstand vooraf. Tot aan zijn®'ze-
vende jaar bleef de knaap onder®' opzicht der edelvrouwen;
dan trad hij als edelknaap of jonker onder het opzicht van de
l7
angelegten. ^^ junö^^ft. barbringen.
ÏO junö^hft. 24
21 öcrüben. 25
22 fonbern. 2G
23 Berjei^en. 27
©erid^t. " fonbern. " fein Meff»«"'-
Beobachtung. '' Berjei^en. " mit Slrtifet.