Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Het Ridderwezen.
Reeds' in de legers der Duitsche volksverhuizing gold de
krijgsdienst te paard voor eervoller, dan die te voet en slechts
diegenen, die te onbemiddeld^ waren, om zich een strijd-
ros aan te schaffen, streden te voet.
De bereden krijgers vormden spoedig een zeker, door ge-
lijksoortigheid van dienst verbonden, geheel'; evenwel ont-
stond een in zich zeiven afgesloten ridderstand eerst door*
het verbinden van zekere feestelijkheden aan® den ridderslag.
De plechtigheden, welke bij den ridderslag plaats hadden,
waren niet overal en ten allen tijde dezelfde. Wie in den
ridderstand, waartoe^ slechts Christenen geoorloofd was
toe te treden®, zoude opgenomen worden, werd nadat zijn®
baard en hoofdhaar geordend waren, in een bad gebracht.
Hieruit'" zoude hij, zooals een kind van zonden vrij uit den
doop komt,'^ zonder eenigen'^ smet verrijzen ; hij zoude rijk
zijn aan ridderlijke manieren" ; zich voortaan baden in eer-
baarheid, ridderzeden en zachtheid'* en zich eens ieders
liefde verwerven. Het reine bed, waarin hij dan gelegd
werd, zoude hem er aan herinneren, dat hij zich door rid-
derlijkheid een plaats'® in het paradijs bereidde, hetwelk
God aan zijne vrienden beloofde.
Het witte gewaad, hetwelk hem aangetrokken werd, maande
den jongeling, zich van nu aan, wanneer hij God genaken wilde,
rein te houden ; het roode zijn bloed in den dienst van God
en ter verdediging der heilige kerk te vergieten. De donkere
kleur der schoenen moest hem, opdat hij niet trotsch werd,
aan den dood herinneren, benevens daaraan, dat hij eenmaal
ter aarde besteld zou worden ; de witte kleur van den hem
' bereit«. ^ mit. '» „auS" rait9ie(atiB.
2 unbegütert. " üorgeftelïter nertürj» '' ^eroovge^en.
^^ Oefamrat^eit. ter 5«ebenfol?. " oiïe.
„baburd^ ba§" mit ' „in" mit^Relatioum. ©ingutar.
'i)3erfonatcon[truc= " ber ©ntritt. Oüte.
tion. " ^offeff. 2)attD. ©tätte.