Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
diepe dalen en hunne heerlijke wijnvelden, de overoude^' bur-
gen met muren, die dreigen in te valleni® en met mos be-
dekte torens, bewonderen. Te Rolandseck aangekomen,
zagen wij een geheel bataillon infanterie langs de kaai
opgesteld en nauwelijks hadden we deze ontdekking gedaan
ofi" het^" begroette onze boot met eereschoten'^" van ge-
weervunr'-^'. Naderhand vernamen wij dat die eer ons ge-
schiedde, omdat er (o) een saksische prins aan boord was.
Het overige van den dag brachten'^^ wij aangenaam door^^
met het beklimmen der bergen terwijl wij, onder den
Rolandsboog rustende, ons vermeiden^'' in het heerlijke
gezicht op den ouden Rijnstroom, het bevallige^* eilandje
Nonnenwerth en den op den anderen oever liggenden Dra-
chenfels, waarvan ik nooit gedacht had, dat hij zoo dicht^'
aan den Rijn lag. Hij schijnt als uit het water op^® te ko-
men. Door een ongeluk dat de boot overkomen was (—voor
ons een gelukje —) konden wij 's avonds niet terug^® kee-
ren. De boot had op haar terugreis de raderas gebroken^®,
en moest haar verdere'" reis opgeven.
uralt. "
ben Sinfturj broden.
„Qlê cê" unb regels "
red)te Sffiortfügung. t)art.
oerbringen.
ft^ erfreuen an.
anmut^ig.
(S^renfatoe.
au« Äleingerae^r.
empor.
UnglüdBfaß.
heim.
^^ einen SSruc^ erlei-
ben an.
äöeiter» alê erfteS
©lieb beê(£ompo=
fitum«.
«Gilbet Siiije mit iitn ^iijcctiuen:
gimperlich, preutsch.
abgeftanben, verschaald,
freigebig, mild.
oerheigungêrei^, veelbelovend,
fleibfam, gekleed (goed klee-
dend),
läffig, traag.
flufpruc^êDotl, laatdunkend.
anftellig, geschikt, handig. (Vgl.
W. Teil I, 3.)
teig, week (bijna rottend) van
vruchten,
buibfam, verdraagzaam,
lebenêttiierig, levenslang,
abermalig, herhaaldelijk,
faumfelig = nad^Ioffig.