Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
beetje scheef loopt, is hij vroeger voor den dienst afge-
keurd 21.
niilitörfrei erf(örcn.
Het uitstapje.
Gisteren heeft oom Jan ^ ons een zeer aangename verrassing
bereid, die ik je in 't kort wil mededeelen , omdat ze ons
zoo veel pleizier'^ gedaan^ heeft. Ik moet echter een korte
inleiding' maken'. De vorige week lazen we in den Koerier :
»Naar wij vernemen zullen de salonbooten der Rijnsche
stoombootmaatschappij met het einde dezer maand hunne
dagelijksche vaart staken*, omdat het zich bij de voortdu-
rende® droogte laat aanzien, dat het water te laag*^ zal
blijven." Nu had oom ons reeds het vorige jaar beloofd een
reisje met de boot te maken. Daarom werd bepaald, dat wij,
wind en weder dienende^, morgen met de eerste boot zou-
den meegaan naar Rolandseck. Morgen reeds, want vooral
het varen stroomopwaarts kostte nu al veel moeite, 's Mor-
gens zeer vroeg, bij 't aanbreken» van den dag», waren
we reeds in de kousen en wachtten met groot ongeduld
op oom, die rustig bleef® ontbijten,® tot kwart voor zevenen,
want de boot^" voer om zeven uur. Ik mocht^i de kaartjes^^
nemen.1' Nauwelijks had ik het loket'* verlaten, of de
»Prinzessin" kwam reeds in 't (o) gezicht. Heerlijk scheen
de Julizon op den breeden vloed en de prachtige boot. De
warmte der zon werd aangenaam getemperd'® door een
licht koeltje, dat met krachtige frischheid uit het Oosten
woei. Aan boord konden wij niet genoeg de prachtige oevers
die'® wij voorbijstoomden, de rijen van bergen met hunne
' ber Dnfeï So^ann. " nicbrig. " bürfen.
^ freuen. '' beigünftiger SEitte^SBißett.
ein lüenig weiter ouS» rung. löfen.
^olen. " Sageêgrauen. ©c^alter.
^ einftellen. » fortfrü^ftüden. gemitbert.
" an()oIten. '" ©^iff. an benen.