Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
gemaakt worden, daarom peinst niet, denkt aan mijn lot,
ik weet. Hem is één dag gelijk duizend jaar en duizend
jaren zijn Hem gelijk één dag."
Pllïitt Siiijc mit ben ^bjettiuen.
fci^t, ondiep.
feiert, zwak (van betoogkracht),
triftig, steekhoudend,
farbig, gekleurd,
iiïutniniert, gekleurd (van pren-
ten).
iinnjcgfam, onbegaanbaar,
fdjiücigfam, stilzwygend.
In de eerste Idylle van het
met' het' opschrift^:
öerfc^wtegen, achterhoudend,
unmut^ig, ontstemd,
^iinitfc^, kwaadaardig,
fd^miegfom, kneedbaar,
gef^meiöig, handelbaar, buig-
zaam.
loetterroenbifc^, wispelturig.
Epos »Luise" van J. H. Voss
„Het feest in liet woud,"
schetst de dichter ons de genoegens van het landleven
aldus2:
Daarbuiten in de luchtige koelte van de twee breedge-
takte® lindeboomen, die de zonkamer* beschaduwden en over
het dak van mos heensuisden, hield de eerzame predikant
van Grunau , tot vermaak zijner Louisa, een vroolijk gastmaal.
Naar de® manier eens® huisvaders® prijkte® hij® in den slaap-
rok. Om de steenen tafel stonden zes rieten'' stoelen'^, die
tot zitten uitnoodigden®. De huisknecht had ze in stilte ge-
sneden, als een geschenk® ter eere van den geboortedag®
der jongejuffrouw. Maar voor den heer des huizes stond er
een fraaie leunstoel; zorgeloos bleef^" de grijsaard na den
maaltijd zitten'®, zich en de anderen met een leerrijk ge-
überfd^rteben.
folgcnbcrma^cn.
breitlaiibig.
SKittogêftube.
^auêöötcrlid^.
« ^ai-t. ^Prä«.
' (Eompofitum.
" biefer 9{clati»fa§ =
gaftlid^e.
® (Som^jofitum.
fortfigen.