Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
-met Kornelia en de kinderen voor®* zich®* uit,®* zou nie-
mand in hem den eigenaar der sloffen®® en van de nachtdas
herkend hebben. Hij geleek een aanzienlijk en vermogend
weduwnaar, die in gezelschap van een vriend en van zijne
moederlooze kleinen, toevertrouwd®® aan de hoede eener tot
gouvernante bevorderde kindermeid, een®'' luchtje gaaf
scheppen.
— »Naar Leiden geweest, man ! De Waterloofeesten bij-
gewoond, preek gehoord in de Pieterskerk, den Koning
gezien, den Prins van Oranje gezien, de Invaliden, Prins
Frederik toast hooren instellen op de oud-strijders, van®®
alles een®® kijkje®® gehad.®® Bertha overal de voorste, zoo
gezond als een visch, perfekt geamuseerd."
Veel meer dan dit weinige voerde de schilder niet aan tot
verklaring van zijn uitstapje®® naar Bennebroek. Bertha even-
min. Zij kuste Kornelia, deelde kleine geschenken uit aan
de kinderen, praatte over den ouden en den nieuwen tijd,
praatte in het heenrijden, in het naar huis rijden, praatte
vóór, onder en na het eten, en liet uit alles blijken,'^" dat
zij even goed de zorg waardeerde, door Kornelia in allerijl
aan den maaltijd besteed, als de onderwerping bewonderde,
waarmede die voortreffelijke vrouw zich in haar lot schikte.
Alleen protesteerde zij in een vertrouwelijk apartje''^ te-
gen KorneUa's toilet. »Lieve vriendin," zeide zij , met
zooveel nadruk, dat haar kleine gestalte er een half
voet langer door scheen te worden, »dat is overdrijving.
Met ootmoed bekleed! Laat uw man zich met ootmoed
bekleeden ! U voegt dat paradijskostuum niet. Al'^^ poogt
zij koning. Salomo niet naar de kroon te steken, een vrouw
van ' uw positie mag niet onderdoen'^® voor^® (jg igliën des
2lttri6utiB=©aë mit fen oerfürjten " erfe^en.
Borange^en. benfo)? mit bem " @ef})röc^ unter [ic^.
niebergetretene 9ïelat. einleiten. wenn aud^.
frif^e- auS bem SBegc ge»
„anoertrauen" " mit anfe^en. ^en.
fonalconftruct. ®ie< ^^ 3tu«flug.