Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
overvallen, het toilet der kinderen gereed en toen het hare.
Want zij was zich bewust, al zette zij alle zeilen bij,^® er in
vergelijking der'*'' elegante Bertha, die voor niets te zorgen
had dan haar man en haar poes, bijna schovel^® te zullen'^ uit
zien. Mogelijk meent men, dat Giovanni haar geene fraaie klee-
deren gunde ; maar dat was het geval niet. Alleen had hij
zich zoo zeer aangewend,^® zijne Kornelia als eene slooft®
te beschouwen en als zoodanig over haar te spreken en in
haar te roemen, dat haar toilet in het geheel niet meer bij
hem in aanmerking kwam. Eene huismoeder van dat be-
wonderingswaardig gehalte,®** die met zulk eene voorbeel-
dige®^ zorg zeven kinderen verpleegde, dacht hij, was boven
dergelijke nietigheden®^ verheven. Hoe onaanzienlijker zij
gekleed ging,®® hoe inniger en aandoenlijker hij bij vreem-
den uitweidde in®* haren lof.
Over zijn eigen toilet meende hij anders te moeten den-
ken. Of liever,®® het sprak van zelf, meende hij, dat een
publiek persoon, als hij zich in het openbaar vertoonde, goed
gekleed ging.®« Met onverschilligheid, met minachting bijna,
bestelde hij bij den fashionabelsten kleedermaker de fijnste
en duurste kleederen, kocht hoeden van®'' het nieuwst mo-
del,®* en zocht in beroemde magazijnen van heeren-artikelen
de keurigste overhemden en de onberispelijkste handschoenen
uit. Menig saletjonker van beroep®® zou blijde zijn geweest®®
had hij voor het opluisteren®^ zijner natuurlijke voorrechten
in den loop van een geheel jaar zoo veel geld mogen be-
steden®^ als Giovanni daarvoor®® in één saizoen uitgaf.®®
Toen hij aan Arie's zijde naar de Geleerde Man wandelde,
^^^ olie Gräfte auf»
bieten. (5onj. 3m=
perf. atê gonbi=
tionaliê.
« fc^äbig.
" mit ber.
baron gettjö^nen.
^^ (SÏIoBin.
©d^Iog.
raufterf)oft.
Äfeinlic^feiten.
fic^ fleiben.
ouêpofounen.
^^^ ober.
"" ttjor.
" nac^.
SWobe.
Oon ga^.
Sonj. 'iptuêguomp.
olê Sonbitionol
Bon „fic^ freuen."
SSerf^önei'ung.
"" anlegen ju.
tjermenben ouf.
61