Boekgegevens
Titel: Korte en nuttige leeslesjes, naar de vatbaarheid en den smaak van kleine kinderen: een schoolboek
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Amsterdam: H.G. Bom, 1875
36e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9442
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202339
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte en nuttige leeslesjes, naar de vatbaarheid en den smaak van kleine kinderen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOEBEEIGT.
elkander in verband; echter kan elk ook op zich zeiven ver-
staan worden.
Voorts heb ik dezelve met cijfergetallen van elkander ge-
scheiden, om beter te verhinderen, dat alles niet te schielijk in
eens voortgelezen worde. Ook is dit bevalliger voor het gezigt:
liet oog bemint soms een grooter rustpunt.
Ouders en Leermeesters! laat toch geene schadelijke voor-
oordeelen u verhinderen, om al wat voor de lieve kleine wich-
ten van meer nut zijn kan, dan zij tot nog toe gebruikt heb-
ben, hun in handen te geven- Zegt niet: sommige dingen zijn
kinderachtig; want kinderachtig moet het juist wezen^ omdafc
het voor kinderen is. — Gebruikt deze lesjes, nevens verschei-
dene boekjes van den bekwamen en werkzamen Nieuwold^ in
eenvoudige kindertaal geschreven, alsmede eenige van de Maat-
Hchappij: Tot nut van 't Algemeen; en gij zult van meerdere
nuttigheid overtuigd worden, indien gij voor overtuiging vat-
baar zijt.
H. W.
De geachte Uitgever meende, even als ik, dat dit werkje
wel eene herziening en eenige verbeteringen behoefde, hij droeg
êit aan mij op. Hier en daar heb ik dan ook datgene wegge-
laten, wat voor jonge kindertjes niet geschikt was, en daar-
voor iets, zoo ik meen, doelmatigers in plaats gesteld. Vele
veranderingen verlangde de Uitgever, om gewigtige redenen,
^iet.
R. G. R.