Boekgegevens
Titel: Korte en nuttige leeslesjes, naar de vatbaarheid en den smaak van kleine kinderen: een schoolboek
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Amsterdam: H.G. Bom, 1875
36e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9442
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202339
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte en nuttige leeslesjes, naar de vatbaarheid en den smaak van kleine kinderen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
"V^OOIlBEPtia-T-
Rede en ondervinding leeren ons, dat men tot kinderen iu
kindertaal spreken en schrijven moet, zal men hun nuttig zijn.
Hoe lastig moet het iemand vallen, wanneer hij zich ge-
noodzaakt zag, om dagelijks eenige uren in boeken te lezen,
waarvan hij naauwelijks eenen enkelen volzin verstaan kon!
Hoe veel verdrietiger moet dit nog voor de vlugge en vrolijke
kleinen zijnl — En wat zedelijk nut kan zulk lezen veroor-
zaken! Kan iemand daardoor, met mogelijkheid, wijzer of
beter worden?
Om eerstbeginnende leerlingen, die in het spellen eenigzins
geoefend zijn, spoedig, gemakkelijk, en met genoegen te doen
lezen, hen opmerkzaam te maken, aan het verstandig denken
te brengen, en hunne zielsvermogens aanvankelijk te ontwik-
kelen: zie daar het oogmerk der uitgave van dit Schoolboekje!
Herhaalde proeven hebben mij overtuigd, dat men op zulk
eene wijze met ongelijk" veel meer voordeel werken kan, dan
door middel van de oude, voor eerstbeginnenden onverstaan-
bare Schoolboeken. — Wanneer ik do kleinen een kort, be-
vallig en verstaanbaar lesje, op een stuk papier geprent, in
handen gaf, met last, om het te leeren, en dan op te zeggen,
was het regt vermakelijk om te zien, hoe zij al ras met hun
lesje vrolijk naar den lessenaar huppelden, en reeds van
verre, met oen lieflagchend mondje uitriepen: ik ken H al
Meester! Om mijn doel te bereiken, heb ik het aangename
met het nuttige, op een korte en voor kinderen verstaanbare
wijze, trachten te vereenigen.
voor de korte lesjes schenen mij ook korte regeltjes gevoe-
gelijkst: deels omdat dit eene aangenamer vertooning geeft,
wijl de lesjes, die nu twee regels uitmaken, anders in eenen
regel zouden besloten zijn; en deels, omdat dit voor kleinen
gemakkelijker is in het overgaan tot eenen volgenden regel.
De lesjes staan, in ieder hoofdstuk, wel min of meer me&