Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
17. Teller en noemer eener breuk verhouden zich als 3 en
5. Als men 7 maal bij den teller 3 en bij den noemer
1 voegt, wordt de breuk in waarde gelijk aan de eenheid.
Welke is die breuk?
18. Een kaaskooper kocht 200 KG kaas tegen 16 ct de KG.
Bij den verkoop was ze zooveel ingedroogd, dat ze hem
18 ct per KG kostte. Welk gedeelte was ingedroogd?
19. Eén KG thee kost / 2,50 of evenveel als IV3 KG kof-
fie. Bereken den prijs van 1 KG suiker, als ge weet,
dat de koffie 2 Ya maal zoo duur is als de suiker.
20. Teller en noemer eener breuk zijn samen 54. Vermin-
dert men beide met 3, dan heeft de breuk de waarde
van '/s- Welke is die breuk ?
§ 3.
1. Op zekeren weg draaien de voorste wielen van een wa-
gen 4000 maal rond. Als een voorwiel 2,7775 M om-
trek heeft, hoeveel omwentelingen maakt dan een achter-
wiel van dien wagen, als het een omtrek heeft van
4,44 M?
2. Een wagenwiel draaide op zekeren weg 4500 maal rond.
Hoeveel omwentelingen zou op dien weg een wiel ma-
ken, dat 1/5 nia-al zooveel omtrek had ?
3. En hoeveel, wanneer de weg nu eens tweemaal zoo lang
was ?
4. Herleid 0,48 tot eene breuk, waarvan de noemer 75 is.
5. Een handelaar had eene partij waren gekocht voory 7500.
Als de verkoop 16 maal zoo groot is als zijne winst, be-
reken dan den verkoop.
6. Eene partij goederen is met 5Vo verlies verkocht. Wan-