Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
rest in 11 dagen af. In hoeveel dagen kon C alleen
het werk verrichten?
14. Vul in: - l"/i6 = Vs : Vs en X . . . =
Vs van 18.
15. Teller en noemer van eene breuk verschillen 3. Wan-
neer men den teller door 6 deelt, moet men den noe-
mer met 121/2 verminderen, zal de breuk dezelfde waar-
de behouden. Welke is die breuk?
16. Als men zeker getal door 8 deelt, is het quotiënt 630
kleiner dan het deeltal. Bereken nu dat getal.
17. De verkoopprijs van eene koe is ^190. W^as die ver-
koopprijs / 230 geweest, dan zou er driemaal zooveel
ggwonnen zijn, als er nu verloren is. Hoeveel percent
bedraagt het verlies?
18. Een winkelier verkoopt thee, die hem per KG /3 kost,
zóó, dat de winst '/g van den verkoop bedraagt. Be-
reken dien verkoop.
19. Wordt 1 KG thee verkocht voor / 2,70, dan is de winst
^/g van den inkoop. Bereken nu den inkoopsprijs.
20. Eene partij tabak, gekocht tegen / 0,80 per KG, wordt
na aftrek van 3Vo voor contante betaling, met / 465,60
voldaan. Hoe zwaar weegt ze, als 4®/o overwicht ge-
geven is?
§ 3.
1. C, D en E deelen / 240 zóó, dat C V^ ontvangt van
wat D en D V5 van wat E krijgt.
Hoeveel gld krijgt E?
2. Langs eene lengte- en breedte-zijde van een tuin, die
78 M omtrek heeft en 9 M meer lang dan breed is,