Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
hij 5®/o verloren, dan zou zijn verlies / 22,5 meer be-
dragen hebben. Hoe groot was de inkoop?
8. Een kapitaal, groot/750, bracht in driemaandenen 24
dagen f 9,50 interest op. Tegen welk percent per jaar
stond het uit?
9. A en B drijven samen handel. A legt f 1000 meer in
dan B. Van de winst, groot / 480, krijgt B f 180.
Hoe groot is de inleg van A?
10. Een fabrikant ontvangt 525 KG tabak, waarbij 5"/(, over-
wicht is, voor / 0,80 per KG. Als hij 272% korting
voor contante betaling geniet en later die tabak ook
weer voor f 0,80 per KG verkoopt, hoeveel bedraagt
dan zijne winst nog?
11. Deelt men de som van twee getallen door het eene ge-
tal, dan is 't quotiënt 2^/3. Welk deel is het andere van
de som?
12. Wat zal het quotiënt zijn, als men dit laatste getal deelt
op de som ?
13. Om een tuin, lang 32 en breed 25 M, wordt eene sloot
van 3 M wijdte gegraven. Als ze 2 M diepte en bo-
demwijdte heeft, hoeveel S grond moet dan verwerkt
worden ?
14. Hoeveel dM zou men dien tuin met de uitgegraven
aarde kunnen ophoogen?
15. Iemand koopt een huis voor f 3000 en betaalt f 180 aan
onkosten. Hij verhuurt het voor f 240. Hoeveel percent
trekt hij van zijn geld, als hij f 32,50 aan grondlasten
en / 64,40 voor onderhoud moest betalen?
16. Een bak, binnenwerks 1,5 M lang, 0,6 M breed, is voor
Vs gevuld met olie, waarvan het soortelijk gewicht 0,8
is. Als die olie 360 KG weegt, hoe diep is dan de bak?