Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
rente 5 rijksdaalders minder bedragen. Hoe groot is
dit kapitaal?
11. Een groentevrouw levert twee kistjes sinaasappelen af,
welke even duur komen. Het eene bevat 60, het andere
80 stuks. Als de laatste per stuk 1 ct goedkooper zijn
dan de eerste, wat kost dan elke kist appels?
12. Een vader is 36 jr en zijn beide jongens zijn 8 en 12
jr. Na hoeveel jr zullen de kinderen samen even oud
zijn als de vader?
13. De som van in- en verkoop is f 570. Het verlies be-
draagt lO^/o van den inkoop. Bereken hieruit den in-
koop.
14. Een koopman verkoopt een stuk laken tegen f 7,5 den
M en heeft bij elke ƒ" 120 verkoop zooveel winst, als
hem 4 M zelf kost. Bereken den inkoopsprijs per M.
15. Iemand deelde een zeker getal door 0,625. Hij zou de-
zelfde uitkomst hebben verkregen, indien hij 750 bij het
getal had gevoegd. Welk getal was het?
16. Een rentenier zet geld op interest gedurende 7 maan-
den a ö^/o 's jaars. Als de verschuldigde rente / 1 meer
is dan ^/jg van het kapitaal, vraagt men de grootte der
uitgezette som.
17. Een reeks getallen klimt met 5 op. Het eerste getal is
5 en het laatste 100. Welke is hunne som?
18. Eene vrouw koopt een mandeieren tegen 4 ct het stuk
en een andere tegen 3 ct. het stuk. Zij verkoopt ze
voor 10 gld en wint 40 ct. Als er in de manden samen
280 stuks waren, hoeveel bevatte dan de eerste alleen?
19. Twintig HL tarwe kost ƒ 15 meer dan 30 HL rogge.
Als 1 HL tarwe een rijksdaalder duurder is dan 1 HL
rogge, hoeveel kost dan de HL tarwe?