Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VÜOEBERICHT.
In myn Rekenboek voor de Lagere School, bestaande uit 7
stukjes^ is voorzeker voldoende leerstof gegeven vom- het grootste
gedeelte der schooljeugd.
Met het oog echter op leerlingen, die langer blijven dan het
gros der schoolbevolking, gaven eenigen mijner mede-onderwijxers
hun verlangen te kennen, dat ik nog een stukje aan het stel re-
Jcenboeken zou toevoegen.
Oaarne heb ik aan dien wensch voldaan.
Dit achtste stukje is niets anders dan eene herhaling en ver-
dere toepassing van het geleerde.
Alleen is opzettelijk gestreefd naar degelijke verwerking der stof,
door verschillende inkleeding der vraagstukken inzonderheid.
Erkentelijk voor de goede ontvangst van mijn Rekenboek, wordt
ook dit stukje mijn Ambtgenooten ten zeerste aanbevolen.
De Schrijver.
Scluirnegoutum, April 1895.