Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
B2
/ 1,20 per KG. Als hij / 12 won, wil men weten, hoe
zwaar die partij woog.
15. Iemand heeft 40 L boontjes a 18 ct en 30 L a 14ctden
L, waarvan hij eene partij maakt. Hoeveel L a 15 ct
moet hij er nog bijdoen, om boontjes van 16 ct den L te
verkrijgen ?
16. C en D drijven samen handel. Het geld, dat C er voor
geeft, is ^/j deel van dat van D, en wordt 1 jaar gebruikt.
D had het zijne na 8 maanden terug. In welke ver-
houding moet nu de winst verdeeld ?
17. Voor 63 ct verkocht, is op 1 KG suiker V20 van den in-
koop gewonnen. Bereken dien inkoop.
18. Het geld van A, B en C verhoudt zich tot elkander als
3, 5 en 7. Wanneer C y 32 meer heeft dan A, hoeveel
bezit B dan ?
19. Lengteen breedte van een rechthoekig weiland verhou-
den zich als 5 en 3. Wanneer het 135 are oppervlakte
heeft, vraagt men de beide afmetingen in DM te be-
rekenen.
20. Een winkelier verkoopt 1 KG thee, die hem f 2,10 kost,
zoo, dat de winst V7 van den verkoop bedraagt. Be-
reken nu dien verkoop.
§ 4.
1. Een rentenier laat 1 Maart 4 stuks 3Vo N. W. S. ver-
koopen. Als de koers 92 bedroeg en de makelaar '/^Vo
courtage genoot, hoeveel zal hij dan ontvangen ?
2. Zes werklieden eener fabriek verdienen in 5 weken
ƒ 200. Hoeveel zouden 15 zulke werklieden in 7^2 week
kunnen verdienen?