Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
3. Een koopman moet eene partij met verlies van de hand
doen en wel zóó, dat dit verlies 15 maal in de ontvangst
is begrepen.
Hoeveel percent is er verloren ?
4. Verkoopt een winkelier eene partij suiker voor ƒ 0,57
per KG, dan verliest hij f 3,60; verkoopt hij ze tegen
/ 0,62, dan wint hij / 2,40. Uit hoeveel KG bestaat
die partij?
5. Bereken den inhoud van een kubus, die eene oppervlak-
te van 96 dM^ heeft.
6. Iemand zet een kapitaal uit voor den tijd van een jaar,
en ontving toen V21 gedeelte van kapitaal interest als
interest. Tegen welk percent had hij uitgezet ?
7. Een leerling trekt van zeker getal 875 af en houdt tot
rest i/g deel van dat getal.
Kunt ge nu het getal ook berekenen ?
8. Een koopman verkoopt van een stuk linnen '/s
12V2®/o verlies. Als dit verlies gelijk staat met den in-
koopsprijs van 5 M, vraagt men naar de lengte van het
geheele stuk.
9. Iemand verkoopt een paard met 4Vo verlies. Had hij
y 36 meer ontvangen, dan zou hij / gewonnen heb-
ben. Bereken hieruit den verkoop.
10. Een vader is viermaal zoo oud als zijn zoon. De som
van de maanden, die de vader en de weken, die de zoon
oud is, bedraagt 1200. Bereken nu den ouderdom des
vaders.
11. Een kubiek blok hout, waarvan de ribbe 0,5 M lang is, heeft
gelijken inhoud als eene balk, die 4 M lang en 2,5 dM
breed is. Hoe dik is die balk ?