Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
kapitaal moet hij nu tegen 4 "/q 's jaars uitzetten, om dan
met dit kapitaal en den interest die schuld te kunnen
voldoen ?
6. Een vierde gedeelte van eene partij tarwe wordt ver-
kocht met G'/i^/o winst. De winst bedraagt den in-
koopsprijs van 2,5 HL. Hoe groot is de geheele partij ?
7. Een voetganger doet in 2 seconden 3 schreden, van wel-
ke 5 juist 4 M lang zijn. In hoeveel tijd zou hij een weg
kunnen afleggen, die 64,8 HM lang is?
8. Een koopman verkoopt 80 M laken met lOVo winst,
doch krijgt 85 niet betaald. Indien hij nu ƒ 25 ver-
liest, wil men weten, wat hem 1 M laken kostte.
9. Deelt men de som van twee getallen door het eene,
dan is 2^4 het quotiënt. Bereken het quotiënt, als men
de som door het andere deelt.
10. 8 HL = . . . M3 ; 45 cA = . . . DM^; 0,8 HA =
. . . DM2 ; 0,2 M3 = , . . HL; 0,5 DM^ = . . . cA;
100 DM2 = . . . HA; 1,6 A = . . . M^; 525 cA = . . .
HM2.
11. Wanneer men een getal door 15 deelt, is 't quotiënt
476 kleiner dan het getal zelf. Welk is dat getal?
12. De rand eener tafel heeft 49,44 dM^ oppervlakte. Als
de tafel M lang en de rand 0,8 dM breed is, hoe
breed is de tafel dan ?
13. Eene partij suiker werd gekocht met 4Vo tarra tegen
/0,75 per KG netto. Als er 2^/2'Vo korting voor con-
tante betaling was toegestaan en de geheele korting
f 9,45 bedroeg, bereken dan het bruto-gewicht.
14. B is aan D schuldig/ 2587,50 te betalen over 7 maan-
den. Wil hij terstond betalen, dan wordt hem naar 6 V,,