Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
§ 5.
1. Een heer koopt een huis voor f 7500, waarbij nog 8%
voor onkosten komt. Zoo hij aan belasting en reparatie
het eerste jaar f 150 uitgeeft en f 555 aan huur ont-
vangt, vraagt men, hoeveel percent hij van zijn geld trekt.
2. Om een stuk land staan 96 boomen op een onderlingen
afstand van 5 M, terwijl ze 2 Va M van den kant staan.
Bereken de oppervlakte van dit land in A, als ge weet,
dat men in de breedte 20 boomen telt.
3. Als 5 HL tarwe en 3 HL rogge / 42 kosten en 3 HL
tarwe en 5 HL rogge f 4 minder kosten, wat is dan
de prijs van 1 HL van elk?
4. De beide rechthoekszijden van een driehoek zijn 12,5
en 8 dM lang. Bereken het oppervlak van dien driehoek
in cA.
5. Er zijn twee getallen. Het eene laat bij deeling door
9 tot rest 5 en het andere 4.
Wat zal de rest zijn, als men hunne som door 9 deelt?
6. Welke rest zal het product dier getallen, door 9 gedeeld,
laten ?
7. Herleid 0,36 tot een breuk, die 75 tot noemer heeft.
8. Iemand koopt voor / 22,50 eieren. Hij verkoopt ^/s ge-
deelte a 3 ct en de rest a 2'/3 ct het stuk. Indien zijne
winst van den verkoop is, vraagt men, hoeveel snees
eieren hij heeft gekocht.
9. P koopt een stuk linnen van 40 en R van 32 M. Het
linnen van P is per M 15 ct goedkooper. Hoeveel kost
1 M van R, als beide stukken even duur zijn?
10. Eene som geld wordt onder A, B en C zóó verdeeld,