Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
iemand en dus 17 ct de 4 eieren. Twee eieren kosten
8^2 ct en 1 ei 4 en een kwart cent. Zoo gij deze »ma-
nier" van rekenen begrijpt, verklaar ze dan eens.
6. Een koopman doet van eene partij aardappelen, die hem
/ 108 kost, het derde deel en 4 HL zonder winst
over aan zijn broeder voor f 45. Hoe groot is de
partij ?
7. Een winkelier ontvangt een baal koffieboonen van
60 KG. Door het branden verliest hij "/s van het ge-
wicht. Als hij ze nu voor / 1,65 KG verkoopt en
f 7,20 wint, wat kostte hem dan 1 KG bij inkoop?
8. Een gros pijpen is ingekocht tegen 10 ct de 6 en ver-
kocht de 4 voor een dubbeltje. Doordat er eenige ge-
broken zijn, bedroeg de winst slechts 80 cents. Hoeveel
waren er gebroken ?
9. Drie personen brengen een kapitaal bijeen om handel
te drijven. De inleg van A en B samen is f 4500, die
van A en C/4000. Als ze / 480 winnen en A daar-
van f 200 toekomt, hoe groot is dan zijn inleg ?
10. H kan zeker werk in 10 dagen en K in 12 dagen af-
maken. Nadat zij er samen 4 dagen aan gewerkt heb-
ben, doet L de rest in 4 dagen. In hoeveel dagen kon
de laatste alleen het werk doen ?
11. Wat is de waarde van :
{(4,125 - P/ie) X (574 - 2,625)} : ^U^ ?
12. Eene partij waren wordt met SVs^/o winst verkocht.
Welk gedeelte is nu de winst van den verkoop ?
13. Hoeveel percent bedraagt de winst, als de inkoop
van den verkoop is ?
14. Wanneer men een zeker getal door 8 deelt en het quo-