Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
plaatst worden, die eene lengte van 3 cM hebben ?
19. Laat men uit den teller eener breuk den factor 3 en uit
den noemer den factor 5 weg, dan wordt ze V20 groo-
ter. Welke is die breuk ?
20. Drie jongen deelden 70 knikkers zóó, dat het aantal des
eersten zich verhoudt tot dat des tweeden als 2 tot 3
en het deel des tweeden tot dat des derden als 3 tot 5.
Hoeveel kreeg de eerste ?
§ 2.
1. A, B en C deelen 240 gld zoodanig, dat A : B als 3 : 4
en B : C als 8 : 10. Hoeveel ontvangt C?
2. Den teller eener breuk vermindert men met 28 en den
noemer met 63. Men had ook wil den teller door 5 en
den noemer door 8 kunnen deelen. Welke is de breuk ?
3. Als de verkoop zesmaal zoo groot is als de winst, hoe-
veel percent is er dan gewonnen ?
4. Een leerling moest een getal met 48 vermenigvuldi-
gen en plaatste daarbij de gedeeltelijke producten recht
onder elkander. Als de foutieve uitkomst met de ware
4500 verschilt, welk is dan het vermenigvuldigtal ?
5. Een veehandelaar verkoopt eene koe met IC/o winst.
Hij zou 15Vo gewonnen hebben, indien hij 10 gld meer
ontvangen had. Bereken daaruit den inkoopsprijs der
koe.
6. Bij eene opgaande deeling is het quotient 144. Ver-
mindert men den deeler met 25, dan is de rest O en het
quotient 204. Welk is het deeltal ?
7. Een aardappelkoopman heeft een bak, lang 2V4 M, breed