Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
»
geld van . Hein is evenveel maal 9 ct, als dat van zijn
zuster 7 cent. Hein geeft haar 2 dubbeltjes en nu heb-
ben beiden evenveel. Bereken, hoeveel Hein eerst
had.
2. 1,25 L = ... cM3; 1,5 M' = . ,. L ; 2500 cM^ = ...L-
0.5 HL = . . . dM3; 120 dL = . . . dM^!; 0,06 DL
= . . . cM3; 0,25 L . . . cM^.
3. Een bak bevat 2,4 HL olie. Als hij 0,8 M lang en 0,06
DM breed is, hoe hoog staat dan de olie er in ?
4. Hoeveel getallen van vier cijfers kan men vormen van
de cijfers 2, 3, 7 en 5 ?
Welke is de som dier getallen ?
5. Een boekhandelaar biedt een zeker boekwerk aan met
207o korting. Iemand die 25 exemplaren koopt en da-
delijk betaalt, ontvangt nog 5"/o voor contante betaling.
Als hij 142,50 gld geeft, wat is dan de oorspronke-
lijke prijs van één boek.
6. Een vol vat kan door een kraan leegloopen in 2 uur 8
minuten. Welk gedeelte van het vat is nog gevuld, na-
dat de kraan 1 uur 36 minuten heeft opengestaan ?
7. Hoeveel percent is er verloren, als de verkoop van
den inkoop bedraagt ?
8. Een veekoopman verkoopt een paard zoo, dat het ver-
lies Yb van den verkoop is.
Hoeveel percent bedraagt zijn verlies ?
9. Teller en noemer eener breuk verhouden zich als 3 en
10. Bij den teller voegt men 2V4- Hoeveel moet er nu
bij den noemer gedaan worden, zal de breuk dezelfde
waarde behouden ?
10. Een bak van binnen 1 M lang, 8 dM breed en 7,5 dM