Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de lagere school
Deel: 8e stukje
Auteur: Walda, R.H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1895 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9306
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202311
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Vs tegen 372% en tegen é»/,,. Als de jaarlijksche
rente f 420 bedraagt, hoe groot is het kapitaal dan ?
13. Hoeveel suiker kan men inruilen tegen 27,5 KG koffie>
als de prijs van de suiker "/i4 is van dien der koffie?
14. Een leerling vermenigvuldigde een getal met 5,4. Had
hij het getal met 38,5 vermeerderd, dan zou de som aan
het product gelijk zijn geweest. Welk getal was het ?
15. Als de lengte van een vloer 5 M en de breedte 4,5 M
is, hoeveel vierkante halve meter is dan zijne oppervlakte?
IG. De ribbe van een kubus is 3,5 dM. Hoeveel kubieke
halve dM is zijn inhoud ?
17. Als een L olie f 0,35 kost, wat is dan de prijs van an-
derhalf vijfde deel van 4 DL ?
18. 1 dM3 = . . L ; 1 DL = . . dM»; 1 HL = . . dM^;
1 M3 = . . L ; 1 HL = . . M»; 1 DL = . . M»;
1 L = . . M3.
19. Van een stuk land, in den vorm van een rechthoekig tra-
pezium, zijn de beide evenwijdige zijden 8 en 12 DM en
bedraagt de breedte 5 DM. Hoeveel HA is het groot ?
20. Herleid 0,35 tot eene breuk, waarvan de noemer 60 is.
§ 5-
1. Iemand koopt een stuk laken tegen /4,75 den M en be-
taalt het met ƒ 340 en nog zooveel halve guldens als
er meters zijn. Hoe lang is het ?
2. De heer B zet Va van zijn kapitaal uit tegen 4^2 Vo>
Vi a 5"/O en de rest tegen 4®/q. In 't geheel is de
jaarlijksche interest ƒ106. Bereken nu eens het kapitaal.
8. Een stuk land heeft den vorm van een rechthoekig tra-
pezium. Als de oppervlakte 72 A, de breedte G DM