Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
De vader zag hem ernstig aan. « Slim tvas
het wel van u ," sprah hij , « maar het spijt mij
toch , dat gij zoo gedaan hebt. Ik zie gaarne dal
kinderen zorgvuldig zijn, maar niet dat zij zoo
vroeg handel drijven, en altoos op winst uit zijn.
Pas maar op, jongen, dat gij geen gierigaard
wordt. Ik mocht liever lijden, dat gij gedaan
hadt als uw broertje. — Maar wat hebt gij mei
uwe perzik gedaan , Willem ," vroeg hij aan zijn
derden zoon, die nog niets gezegd had.
« O vader," antwoordde Willem, « ik heb ze
aan den armen Frans hiernaast gegeven, die met
de koorts te bed ligt; ik dacht: dat zal hem
goeddoen , het is frisch, en hij is zoo benauwd
en dorstig. Eerst wilde hij ze niet aannemen,
maar ik legde ze op zijn bed en ging heen."
Thans nam de vader wederom het woord op
en zeide: « Welnu , jongens , zegt mij eens, wie
van u vieren heeft wel van zijne perzik het beste
gebruik gemaakt
« Onze Willemriepen de drie anderen als
uit éénen mond.
Willem zeide niets; maar zijne moeder om-
helsde hem, en hij zag dat haar van vreugde
de tranen in de oogen kwamen.