Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
om zyne blindheid beklaagden : « Och, wie weet,
of ik anders niet door mijne oogen ongelukkig
zou geworden zijn ? Onze Lieve Heer is wijs en
goed; wat Hij doet is welgedaan. Ik wil Hem
over alles prijzen en danken."
Wat dunkt u , was onze Stoffel niet gelukkiger
dan velen, die bij het geringste ongeval altoos
morren en klagen, door hun ongeduld hun leven ver-
bitteren , en zich schuldig maken jegens God ?
Voorzeker; en vooral was hij gelukkiger dan
menigeen, die zijne oogen misbruikt tot kwaad.
36« les.
De perziken.
Een landbouwer bracht eens bij zijne tehuiskomst
uit de stad, waar hij ter markt geweest was,
vijf sehoone perziken mede. Hij riep zijne vier
zoons en sp-ak: u Ziedaar , jongens , gij krijgt
er elk eene, en de vijfde is voor uwe moeder."
De kinderen bedankten hunnen vader en waren
zeer blij met het onverwacht geschenk; zij
hadden 7iog nooit perziken gezien, en meenden dat
er geen schooner fruit in de wereld te vinden was.